عطرینه
شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1389
« قاب دلتنگ»

 

 تو با شب هم قدم می شی ؟ کسی که خوابمو دزدید              

 کسی که توی بیداری چه کابوسی به من بخشید

 نگام آهسته می چرخه به سمت قاب دلتنگی                         

 که خیس ازاشک مهتابه تو داری با کی می جنگی؟

 تو آغوشی که بن بسته چرا جامونده احساسم                       

 من این حسو نمی فهمم من این حسو نمی شناسم

 تو خواب تو نمی گنجم تو که دنیامو می سازی                    

 داری از روزمن می ری به شب چشماتو می بازی

 یه نیمی از تو تاریکه شبیه ی غصه های من                      

 ببین دستامو می لرزه کنارنیمه ی روشن

 نگام آهسته می چرخه به سمت قاب دلتنگی                        

 که خیس ازاشک مهتابه تو داری با کی می جنگی؟

 تو آغوشم تن سردت داره آهسته می میره                           

 هنوزم پنجره بازه چشاتو خواب می گیره  

 


عناوین آخرین یادداشت‌ها

[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 106872