عطرینه
شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1388
چشمان کوچک تو

  

هیچ اجاقی کور نمی شد اگر  

  

چشم نمی بستی 

  

در من مردی است که گاهی 

 

از ارتفاع سر انگشتانت به معراج می رسد  

  

 بی هیچ بهانه زنده به گوری ...  

 

 


عناوین آخرین یادداشت‌ها

[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 106872