عطرینه
جمعه 26 مرداد‌ماه سال 1386
« سیاه سفید »

سیاه سفید

 

از همان اول هیچ کاکا سیاهی وجود نداشت

 

تا شیطان شیطنت کرد

 

و قاطی گِل های خدا مرکب پاشید

 

عدالت جیره بندی شد

 

گوشت بی مزه ی کودکان سیاه دلِ کرکس ها را زد

 

فرمانده سیگارش را

 

روی عاج فیل های ماده خاموش کرد

 

دندانهای شیری بچه های سفید طلا شد

 

سالها گذشت و زندان در ماندلا حبس شد

 

و بوای آفریقا پوست انداخت

 

بوی نان حتی تا سرخهای آمازون رفت

 

اما هنوز هم نیویورک تایمز تیتر می کند

 

کاکا سیاه ته صف ...

 


عناوین آخرین یادداشت‌ها

[تماس با من]

بازدیدکنندگان : 106872